Pūtēju orķestris “Ventspils”

Orķestri

Pūtēju orķestris Ventspils

Informācija

Kolektīva mākslinieciskais vadītājs Dainis Brauns
Kontakti Dainis Brauns

Tālr.: 25923915

E-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Ventspils Mūzikas vidusskolā

Otrdienās – plkst. 18.20-20.30

Ceturtdienās – plkst. 9.30-12.00

 

Pūtēju orķestris ”Ventspils” savu darbību uzsāka 1959. gadā un gandrīz 40 gadus tā diriģents ir bijis Valentīns Vinokurovs. Kopš 2014. gada orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir Dainis Brauns,  kurš šobrīd ikdienā darbojas gan kā instrumentu spēles pedagogs, gan diriģents, gan arī kā mūziķis.

Orķestris savā radošās darbības laikā vienmēr ir piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, startējot arī pūtēju orķestru skatēs, kā arī dažādos orķestru salidojumos un festivālos.

Orķestris spēlē gandrīz visos Ventspils pilsētas pasākumos, tā iepazīstinot un priecējot klausītājus ar dažādu autoru skaņdarbiem.

Kolektīvs ir ļoti draudzīgs un pozitīvi noskaņots. Tas vienmēr priecājas par jauniem, pēc mūzikas izsalkušiem, dalībniekiem un ir gatavs dažādiem jauniem izaicinājumiem, ja runa ir par mūziku.

Pūtēju orķestra “Ventspils” nozīmīgākie panākumi

IV augstākā grupa – II pakāpes diploms X Latvijas pūtēju orķestra konkursā Siguldā (2019. gadā)

 

III vidējā grupa – II pakāpes diploms XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē (2018. gadā)

 

III vidējā grupa – II pakāpes diploms Latvijas pūtēju orķestra konkursā  (2017. gadā)