Sieviešu vokālais ansamblis “Rudens roze”

Vokālie ansambļi

Sieviešu vokālā ansambļā Rudens roze foto

Informācija

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Margita Kronberga
Kontakti Margita Kronberga

Tālr.: 29209051

E-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Ventspils Kultūras centrā

Pirmdienās, trešdienās – plkst. 19.30-20.30

 

Ansamblī “Rudens roze” dzied visizturīgākās un dziedošākās meitenes no sieviešu kora “Lība”. Viņām dziedāt prieks un izturība ir tik liela, ka viņas spēj izturēt šo slodzi un dziedāt katrā mēģinājumā vismaz stundu ilgāk, apgūstot pavisam citādāka veida dziesmas nekā korī. Dalībnieces ir optimisma pilnas un ļoti labprāt piedalās dažādos koncertos, un apgūst ļoti daudzveidīgu repertuāru: gan tradicionālās ansambļa dziesmas, tautas dziesmas, gan šlāgerus un populāro mūziku.

Vokālais ansamblis „Rudens roze” tika izveidots 2005. gadā pēc pensionāru apvienības “Liedags” iniciatīvas Ilgas Buntikas vadībā. Šobrīd ansambli vada Margita Kronberga. Ansambļa dalībnieces ir drosmīgas, uzņēmīgas un ar lielu vēlmi dziedāt. Piedalās dažādos pilsētas un novada pasākumos. Vislabāk kolektīvam patīk sevi apliecināt dažādos vokālo ansambļu saietos, draudzības koncertos, festivālos, kur tiek iegūti  jauni  draugi un  pozitīvi impulsusi.

Dalībnieces par sevi saka: ” Mēs visas mīlam dziesmu, mums patīk kopā būt, kopā padziedāt gan tad, kad ir priecīgs prāts, gan tad, kad sirdī skumji… Dziesmai ir liels spēks un tā spēj veldzēt dvēseli…”.

Ansamblī tiek uzņemtas dāmas jebkurā vecumā un arī bez iepriekšējas pieredzes.