Vokālais ansamblis “Mazā prinča planētas”

Vokālie ansambļi

Ansamblis Mazā prinča planētas konkursā Balsis 2020

Informācija

Kolektīva mākslinieciskās vadītājas Rudīte Tālberga un Anitra Niedre
Kontakti Rudīte Tālberga

Tālr.: 28613883; e-pasts: [email protected]

Anitra Niedre

Tālr.: 29890828; e-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Ventspils Kultūras centrā

Trešdienās, ceturtdienās – plkst. 17.30-18.30

Ventspils vokālais ansamblis “Mazā prinča planētas” izveidojies 2009. gada septembrī, kad skolotājas Rudīte Tālberga un Anitra Niedre aicināja dažāda vecuma bērnus un jauniešus veidot kopīgu projektu – Ievas Henčeles mūzikla „Mazais princis” iestudējumu. Tas ir arī sākums ansambļa radošajai darbībai.

Ansamblis iestudējis  lielākas un mazākas muzikālas izrādes –  “Kaķēna raizes”, “Ziemassvētki Rūķu mežā”,  “Nepareizs koncerts”, “Pūķa ceļojums” u.c.. Ikdienā tas piedalās dažādos konkursos un pasākumos.

Skolotāju svarīgākā prioritāte ir radīt iespēju bērniem un jauniešiem brīvajā laikā pilnveidot sevi, apgūstot vokālās iemaņas (gan akustiski, gan apskaņojot), runas kultūru un skatuves darbību režisores Inetas Kalniņas vadībā, kopā piedaloties dažādos projektos, koncertos un muzikālajās izrādēs. Tieši muzikālās izrādes ir tas žanrs, kurš apvieno visas šīs iemaņas un ļauj jauniešiem radoši izpausties, uzstājoties skolās, bērnu dārzos, bērnu pilsētiņās un kultūras centros.

Jaunie dziedātāji ir atvērti dažādiem muzikāliem projektiem un jaunu, radošu ieceru īstenošanai.

Vokālā ansambļa “Mazā prinča planētas” nozīmīgākie panākumi

Augstākā pakāpe Ventspils pilsētas vokālo ansambļu konkursos

Augstākā pakāpe vokālās mūzikas konkursos “Balsis 2015”, “Balsis 2016” un “Balsis 2020”