Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu

 finansēšanas konkursa II kārtu

 

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks:

Ventspils pilsēta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis:

Veicināt Ventspils pilsētai nozīmīgus kultūras projektus un Ventspils pilsētas atpazīstamību, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūrizglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Paplašināt kultūras produktu piedāvājumu Ventspils iedzīvotājiem. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums ŠEIT

Konkursa nolikumu var saņemt arī Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 26.kabinetā,

Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā līdz 2020. gada 26. februāra plkst. 17.00.

Kontaktpersona:

Baiba Laua,

tālrunis: 28633925, e-pasts: [email protected] 

 

Finansētie projekti 2017.g.

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Finansētie projekti 2018.g.

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Finansētie projekti 2019.g.

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Finansētie projekti 2020.g.

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.