Ventspils valstspilsētas pašvaldības Kultūras projektu konkurss

Statuss

2024. gada projektu konkurss noslēdzies

Konkursa mērķis

Veicināt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus kultūras projektus un Ventspils valstspilsētas atpazīstamību, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūrizglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Paplašināt kultūras produktu piedāvājumu Ventspils iedzīvotājiem. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums, nolikuma pielikumi un vadlīnijas

Kultūras projektu konkursa nolikums

Nolikuma pielikums Nr.1 un Nr.2 – Pieteikums un apraksts

Nolikuma pielikums Nr.3 – Budžeta veidlapa

Nolikuma pielikums Nr.4 – Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Nolikuma pielikums Nr.5 – Atskaite par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem

Vadlīnijas projekta budžeta un atskaišu veidlapu aizpildīšanai

2024.gada I kārtā atbalstītie projekti

Nr.p.k. Projekta nosaukums Iesniedzējs, projekta vadītājs Pašvaldības piešķirtais finansējumu EUR
1 “Rāndalist” 20 gadu jubileja Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”,

Ausma Ernestovska

1000
2 Popstudijas “Jūras akmentiņi” repertuāra paplašināšana – dziesmas “Tev viss ir dots, bet vai viss tev der?” radīšana Biedrība “Jūras akmentiņi”,

Lūcija Boitmane

1200
3 Speķa diena Ventspilī  “Ziemas brīnumi” Ventspils ukraiņu kultūras biedrība “KOBZAR”,

Marija Antonova

625
4 Ventspils Ērģeļu dienas 2024 MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”,

Aldars Šagžijevs

1493
5 “Pasaules cirka diena 2024 Ventspilī” Biedrība “Cietokšņa Kopiena”,

Inga Kreicburga

1200
6 Deju uzvedums “Mēs nākam!” Ventspils mūsdienu deju studija “Prieks”,

Everita Panfiļonoka

1000
7 Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Gadagrāmata 2024 SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”,

Ieva Balode

1500
8 “Dzimtas pērles” LNB (Latvijas neredzīgo biedrība) Ventspils TO,

Līva Ozoliņa

500
9 Ventspils 1.pamatskolas 100 gadu jubileja Ventspils 1. pamatskola,

Lāsma Ozola

500
10 Grāmatas “Kur palika tēvi?” prezentācija Ventspils muzejā Fonds “Sibīrijas bērni”,

Dzintra Geka-Vaska

532
11 Ventspils iemirdzas piektdienā SIA “BigEvent”,

Roberts Gaižutis

1000
12 Jūras vēstis Biedrība “Mazā prinča planētas”,

Anitra Niedre

1500
13 Saulstāvju mistērija pie jūras Biedrība “Saule i tuvāk”,

Līga Ansone

980
KOPĀ: 13030

2024.gada II kārtā atbalstītie projekti

Nr. p.k. Projekta nosaukums Iesniedzējs, projekta vadītājs Piešķirtā summa EUR
1. Konkurss “Kurzemes prozas lasījumi” SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”,

Ieva Balode

800
2. Literāri kinematogrāfisks tingeltangels “Dzīvs lusts” SIA “Filmu studija “Animācijas Brigāde””,

Dace Rīdūze

400
3. Deju skolas KPD labdarības koncerts “Movie&Music HITS SHOW” Ksenija Patokina 680
4. Ventspils Kultūras centra jauktā kora KAIVA teātra mūzikas koncerts “Mīla ir kā uguns” Biedrība “Jauktais koris KAIVA”,

Ginta Rūse

600
5. Skaņu vibrācijas Latvijas dvēselei Ventspils Tehnikums,

Inita Pelse

611
6. XAMANA X BOURZMA, GHETTO GAMES AFTERFEST Biedrība “Bourzma – Radošas Ilgtspējas Platforma”,

Aleksandra Arhipova

405
7. CIKLS “PLUDMALES SAULRIETU MŪZIKAS VAKARI 2024” SIA “PĒTERA SĒTA”, Mārcis Ziemanis 900
8. Brīvdabas džeza koncerts Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga”,

Renārs Lācis

1000
9. Ventspils ukraiņi Latvijas kultūrtelpā Projekts “Videoatmiņa”, Miks Užāns 1000
KOPĀ: 6396