Deju ansamblis “Liedags”

Deju kolektīvi

“Pie jūras ir tāds neliels dejotāju bariņš, ko par Liedagu sauc. Kas piekopj senču soļus un tālāk tautās nes. Mēs studējam un strādājam un dejā prieku atrodam.

Liedagā, Liedagā, tavā un manējā…”

Tautas deju ansamļa Liedags foto   

Informācija

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Inga Liepiņa
Kontakti Inga Liepiņa

Tālr.: 29863940

E-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Pirmsskolas vecuma kolektīvs ( 4-6.g.)

Otrdienās, ceturtdienās – plkst. 18.15-19.00

1.-2. kl. kolektīvs

Pirmdienās, trešdienās – plkst. .18.00-19.00

5.-6. kl. kolektīvs

Otrdienās, ceturtdienās – plkst. 19.15-20.30

6.-9. kl. kolektīvs

Pirmdienās, trešdienās – plkst. 19.15-20.30

Jauniešu  kolektīvs (no 16 gadiem)

Pirmdienās, trešdienās – plkst. 20.45-22.45

Vidējās paaudzes kolektīvs

Otrdienās, ceturtdienās – plkst. 21.00-22.30

Mēģinājumi notiek Ventspils Kultūras centrā.


„Liedags” – jūras dziesmu un vēju nesti smilšu graudi savirpuļo trakulīgā dejā. Tā droši var teikt par Ventspils pilsētas domes kultūras centra deju ansambli „ Liedags”, kurš dibināts 1991. gadā, un kur mīlestība uz deju kopā saaicinājusi apmēram 170 dejotājus no 3 līdz 50 gadu vecumam, kuri apvienojušies 6 dažāda vecuma deju kolektīvos:

  • pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvs (no 4 līdz 6 gadiem)  
  • 1.-2. klašu deju kolektīvs
  • 3.-5. klašu deju kolektīvs 
  • 6.-9. klašu deju kolektīvs
  • jauniešu  deju kolektīvs (no 16 gadiem) 
  • vidējās paaudzes deju kolektīvs (no 25 gadiem) 

‘Liedagā” deja apvieno un kopā satur vairākas paaudzes. Dejo vecvecāki un vecāki, bērni un mazbērni. Visiem dejas soļos palīdz iejusties mākslinieciskā vadītāja Inga Liepiņa un koncertmeistare Irina Kušnirenko.

Deju ansamblis “Liedags” savā darbības laikā ir sasniedzis stabilu māksliniecisko līmeni un ieņem nozīmīgu vietu Ventspils pilsētas kultūras dzīvē. Kolektīvs aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos, sadejo ar citiem deju kolektīviem tuvos un tālos Latvijas novados, kā arī tas ir koncertējis ārzemēs – Ungārijā, Čehijā, Austrijā, Slovākijā, un  aktīvi piedalās pašmāju festivālos.  Ar savu dejotprasmi kolektīvs ir priecējis pat „Misis Globe 99” konkursa dalībnieces. Deju solis ir izdancots arī VIII Eiropas Jaunatnes kultūras nedēļas atklāšanas koncertā, Latvijas Televīzijas rīkotajā maratonā „Glābiet bērnus”, konkursā „Jaunās zvaigznes”, ”Rīgai 800” , I Latvijas Jaunatnes olimpiādes atklāšanā, „Jāņi dzied Ventspilī”, „Latvijas Šlāgeraptaujas” noslēguma koncertos u.c.

Deju ansambļa “Liedags” dejotāji ir arī regulāri Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki.

“Liedagā” tiek gaidīts un par savējo var  kļūt ikviens dejotgribētājs.