Jauniešu tautas deju kolektīvs „Strautuguns”

Deju kolektīvi
Ventspils jauniešu tautas deju kolektīvs Strautuguns
Foto: Jānis Bitenieks

Informācija

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Agnese Sarma
Kontakti  

E-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Ventspils 4.vidusskolā

Pirmdienās 18.00 – 21.00

Trešdienās 19.30 – 22.00

 

Kolektīva moto – Visi priecīgi!

“Mēs esam kolektīvs, kurā mājo sirsnība, draudzība un pozitīvas emocijas. Mūsu sastāvā ir čakli, aktīvi un mērķtiecīgi jaunieši, kuri jebkurā diennakts laikā ir gatavi dejot vairākas stundas no vietas.”

Lai gan kolektīvs izveidots tikai 2011. gadā, tas jau ir piedalījies divos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā arī trīs Baltijas studentu Dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus”. Deju sezonas laikā kolektīvs uzstājas arī dažādos pasākumos un sadraudzības koncertos.

“Strautuguns” dejotāji uzskata, ka ar pozitīvu attieksmi, centību un neatlaidīgu darbu var sasniegt visas virsotnes un nospraustos mērķus. Viņus vieno mīlestība pret deju, draudzība un smaidi, kas vairo smaidus.

Kolektīvs labprāt savā pulkā uzņem jaunus,  draudzīgus dejotgribētājus!