Senioru sieviešu koris “Ziemeļzvaigzne”

Kori

Senioru sieviešu koris Ziemeļzvaigzne

Informācija

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Angelika Dzintara
Kontakti Angelika Dzintara

Tālr.: 26563383

E-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Ventspils Kultūras centrā

Otrdienās, ceturtdienās – plkst. 14.00-16.00

 

 

Kas var zvaigznes saskaitīt? Jūras zvirgzdus salasīt? Tautas dziesmas izdziedāt? – Mēs, senioru sieviešu koris “Ziemeļzvaigzne”!

Koris “Ziemeļzvaigzne” tika izveidots 1989. gada 25. novembrī un bija Latvijā vienīgais politiski represēto koris. Pirmie gadi korim bija cieši saistīti ar Atmodas laika norisēm.

Šobrīd koris aktīvi iesaistās senioru koru kustībā un katru gadu piedalās Latvijas  senioru koru kopmēģinājumos un  svētkos dažādās Latvijas pilsētās.

Koris pēdējos gados uzrāda labus sasniegumus koru skatēs. Pēc pēdējo XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku skašu rezultātiem “Ziemeļzvaigzne” Latvijas senioru sieviešu koru vidū ierindojas godpilnajā 4. vietā, bet visu senioru koru vidū  novērtēts kā Latvijas 7. labākais.

Kora dalībnieces aicina savā pulkā ikvienu, kura grib un prot dziedāt!